Digitální vysílání

Digitální vysílání lze přijímat čtyřmi různými způsoby. Každý má svá pozitiva a negativa. Je pouze na divákovi, který způsob si vybere. Vzhledem k tomu že se na území České republiky již analogové vysílání nevyskytuje, je tento článek zaměřen pouze na způsoby digitálního příjmu. Přijímat tedy lze vysílání:

  • DVB-S – příjem digitálního vysílání z družice pomocí satelitního kompletu
  • DVB-T – příjem pozemního (terrestrického) digitálního vysílání set-top-boxem
  • DVB-C – příjem digitálního vysílání kabelovou přípojkou (pouze ve velkých městech)
  • IPTV – příjem digitálního televizního vysílání pomocí protokolu IPTV

Digitalizace přináší rozšíření programové nabídky, je i na výběr tématicky zaměřené programy.  Celkově je v pozemním digitálním vysílání cca 20 programů,  u satelitního příjmu je programová nabídka větší a do budoucna se bude dozajista rozšiřovat. Další výhodou digitálního vysílání je i programová nabídka EPG nebo interaktivní služby. EPG je  vlastně zkratkou pro elektronického programového průvodce – přehled programů + krátké info o vysílaném pořadu.

Comments are closed.